sdk / com.bittiq.sdk

Package com.bittiq.sdk

Types

BittiqSdk

class BittiqSdk

The entry point of the Bittiq SDK.

BittiqTask

interface BittiqTask<T : Any>

TokenResolver

interface TokenResolver

Used to resolve the users tokens to authenticate the Bittiq API requests.

Properties

BITTIQ_API_VERSION

const val BITTIQ_API_VERSION: String